Blogginlägg för tandläkare

En svensk hemsida för tandläkare består ofta av 10-12 sidor utan blogginlägg för tandläkare. Dessa hemsidor har oftast inte en blogg.

Det är en statisk hemsida som inte uppdateras regelbundet med ny information. Känner ni igen er hemsida på beskrivningen ovan?

I så fall har ni en hemsida där er huvudsida rankar lokalt för tandläkare + stad. Resten av hemsidan rankar bara för 10 olika sökords kombinationer.

En ranking för  varje sida med de sökorden som varje sida är optimerad att ranka för. Google anser att en tandläkarpraktik bör ha 50+ sidor och inlägg för att vara relevant.

Med en blogg för tandläkare växer en hemsida snabbt och rankar bättre i Google sökningar med varje nytt inlägg. Alla tandläkare med en hemsida för sin praktik bör ha en blogg.

Utan en blogg har hemsidan bara sidor. Då är det svårt att ranka överst i Google för att få mycket trafik när potentiella patienter gör Google sökningar.

Liten synlighet i Google utan blogginlägg för tandläkare

Om er praktik bara har 10-12 sidor utan en blogg. Då gäller det att blivande patienter gör Google sökningar med dessa 10-12 sökords kombinationerna. Annars får er hemsida inga besök om de inte söker på er praktiks namn.

Nya patienter söker inte ofta på praktikers namn i någon större utsträckning. Med så liten synlighet går ni miste om de flesta besöken från nya potentiella patienter.

Dessutom rankar en liten hemsida sällan överst i Googles sökmotor för de valda sökorden. Men en hemsida med en blogg ökar synligheten med varje nytt inlägg. Med vår tjänst blogginlägg för tandläkare växer er sidas närvaro i Googles sökmotor.

Om er hemsida inte rankar överst i potentiella patienters Google sökningar. Då går er praktik miste om de flesta nya patienterna vilket ni kan se i statistiken här nedan.

Låt oss hjälpa er att ranka överst i Google.

Praktiker måste ranka överst i Google

Så här ser resultaten ut när när potentiella patienter gör Google sökningar inom tandvård:

  • 71% av personer som gör Google sökningar klickar på det översta alternativet.
  • 11% på sidan som rankar för det andra resultatet.
  • Resterande 18% för övriga tusentals resultat. Men oftast klickar dessa på någon av första sidans resultat.

Statistiken visar tydligt att praktiker måste ranka överst i Google på den lokala marknaden. Annars får inte hemsidan många nya besökare.

Googles 3-pack

De 3 praktikerna som rankar överst för den vanligaste sökningen tandläkare + stad. De ingår i Googles 3-pack som belönas med en mer omfattande synlighet.

De visas i sökresultatet med mer information om praktiken som exponeras för att få mer trafik. Rankar er praktik inte i Googles 3-pack?

I så fall går ni miste om nästan alla trafik för sökningar på tandläkare + stad. En liten hemsida för tandläkare utanför Googles 3-pack får alldeles för få resultat.

Mobila Google sökningar

Idag görs mer än 50% av alla Google sökningar med mobiler. Det är viktigare att er praktik är en av Googles 3-pack i sökningen för tandläkare + stad med mobiler. För då kan potentiella patienter ringa praktiker i  Googles 3-pack med ett klick.

Google sökningar på Tandläkare + stad

Även om tandläkare + stad är den vanligaste sökningen inom tandvård. Vilket den är så det är naturligtvis viktigt att du rankar bland de 3 översta praktikerna.

Men om du tror att det bara handlar om att ranka i Googles 3-pack för denna sökningen lokalt har du helt fel.

Denna sökning som görs i alla Sveriges städer är bara en bråkdel av alla sökningar. Det är bara en liten del av de Google sökningar som görs av potentiella nya patienter.

70% av alla Google sökningar som görs världen över dagligen har aldrig gjorts förut. Det låter lika otroligt som det är sant. Detta gäller även inom dentalbranschen.

Naturligtvis ska din praktik ranka överst eller i Googles 3-pack för tandläkare + stad. Det är den vanligaste sökningen bland blivande patienter.

Men bråkdelen av besöken på er praktiks hemsida kommer från sökningen tandläkare + stad. Vi människor är mycket mer komplexa än så.

Tandläkare behöver en omfattande hemsida

För att öka trafiken på er hemsida som kommer från besökares Google sökningar. Då måste er hemsida bestå av sidor och inlägg som är optimerade för alla de vanligaste sökorden.

Varje enskild sida eller blogginlägg för tandläkare rankar er hemsida i Google. Den indexeras och rankar för en speciell kombination av sökord.

Det betyder att om er praktik vill öka sin synlighet och närvaro i Googles sökmotor. Då måste ni göra det en sida eller inlägg i taget.

Öka synligheten I Googles sökmotor

En växande praktik som varje månad vill få fler patienter lyckas om de ökar synligheten i Google. Detta går att göra på en rad olika sätt.

En mer omfattande hemsida med sökords optimerade sidor ökar synligheten. Varje ny sida på er hemsida som optimeras för nya sökord indexeras av Google.

Helst vill du naturligtvis att den rankar överst i Google för dina valda sökord. Det avgörs av Googles algoritm som består av över 200 ranking faktorer.

Generellt kan man säga att en hemsida som redan består av mycket relaterat material. Den hemsidan har större chans att ranka överst i Google för de valda sökorden för nytt material.

Blogginlägg för tandläkare

En hemsida som har en blogg med blogginlägg för tandläkare. Den har lättare att bestå av mer relaterat material på din hemsida. Alla tandläkare med en hemsida som inte har en blogg går miste om många besökare.

Blogginlägg för tandläkare publiceras i kronologisk ordning på hemsidans blogg. Varje nytt inlägg rankar för ytterligare kombinationer av sökord.

En sida för varje tjänst

En tandläkare erbjuder en rad olika tjänster. En bra start för att öka synligheten är att ge varje primär tjänst en egen sida. Varje ny sida syns för nya sökord i Googles sökmotor.

En hemsida består av sidor och inlägg som alla var för sig rankar i Google. En hemsida utan blogginlägg för tandläkare består bara av sidor.

En hemsida med en blogg ökar synlighet med varje nytt blogginlägg för tandläkare. Inlägg på en blogg tenderar att ranka bättre än sidor.

Läs mer hur du kan ranka högre för tandläkare + stad med Google recensioner.

Ranka överst i Google med blogginlägg för tandläkare

Alla hemsidor som inte har en blogg har mindre trafik och mycket mindre synlighet i Google. Alla tandläkare med en hemsida för sin praktik behöver en blogg för att öka synligheten.

Varje nytt blogginlägg för tandläkare indexeras och rankar i Googles sökmotor. Er hemsidas synlighet i Google ökar med ett nytt blogginlägg för tandläkare i taget.

Optimerade inlägg som rankar för nya Google sökningar. som nya potentiella patienter använder. Vi vet de vanligaste sökorden som nya patienter använder i sina Google sökningar.

Anlita Våra tjänster att skriva blogginlägg för tandläkare

Vi är experter på blogginlägg för tandläkare

Anlita våra tjänster med nya blogginlägg för tandläkare som vi publicerar på er blogg. Med varje nytt inlägg växer er hemsida och ökar antalet besökare.

Det är den bästa investeringen för en växande praktik. Marknadsföring med blogginlägg är bestående. Varje nytt inlägg ökar inte bara antalet besökare tillfälligt.

Blogginlägg för tandläkare fortsätter månad efter månad leverera lika många nya besökare. Och år efter år. Det är en investering som hela tiden fortsätter leverera nya besökare till er hemsida.

Blogginlägg för tandläkare på årsbasis

Vi rekommenderar att våra kunder anlitar oss för att publicera 2-4 blogginlägg i månaden. Google uppskattar när en hemsida uppdateras med nytt material regelbundenhet.

Regelbundenhet tenderar att öka rankingen för alla sidor och inlägg på hemsidan. Google indexerar varje nytt inlägg som ökar er synlighet för en kombination av sökord i taget.

Väljer ni att vi publicerar 4 blogginlägg för tandläkare i månaden. Då rankar er hemsida för ytterligare 48 av de vanligaste sökorden per år.

Dominera er marknad för tandimplantat

Vi föredrar att arbeta med praktiker som erbjuder tandimplantat. Med våra tjänster kan vi hjälpa er att totalt dominera marknaden för implantatbehandlingar.

Med implantat som exempel optimerar vi först er sida som rankar för ordet tandimplantat. Men det görs en rad olika Google sökningar som innehåller mer än ordet tandimplantat.

Vi kan alla kombinationer av sökord som används i Google sökningar om tandimplantat. Med oss på er sida kan ni totalt dominera er marknad för tandimplantat.

Ett inlägg för varje kombination av sökord om tandimplantat

Vi rankar er praktik överst i Google för alla dessa kombinationer av sökord. 71% klickar på det översta resultatet och landar på er hemsida.

När Google indexerar ytterligare ett nytt inlägg om tandimplantat från er hemsida. Då ser de all information som er hemsida erbjuder om tandimplantat.

För varje nytt inlägg om tandimplantat blir lättare att ranka överst i Google. Med all samlad informationen om tandimplantat hjälper inläggen varandra att ranka överst i Google.

Det är långt ifrån alltid besökare bokar en tid vid första besöket. Men med så mycket information om tandimplantat anses ni vara en auktoritet på marknaden. Både av Google och besökare.

När besökare väl tar beslutet att genomgå en implantatbehandling. Då är det er praktik potentiella patienter väljer. Låt oss hjälpa er praktik att totalt dominera er marknad för tandimplantat

Optimering av er hemsida

Innan vi börjar skriva  blogginlägg för tandläkare åt er praktik granskar vi er hemsida. Det är ingen idé att vi levererar en massa besökare om ni inte har en hemsida byggd enligt konstens alla regler.

Om ni har en liten hemsida som inte rankar överst i Google på er marknad. Eller om er hemsida inte har en hög konverteringsgrad. Då kan er hemsida först behöva utvecklas med andra tjänster som vi erbjuder.

Utifrån behov får ni först förslag som optimerar er hemsidas ranking i Google. Vi föreslår även ändringar som maximerar konverteringen. Den från besökare på hemsidan till kunder med bokade tider.

Ibland krävs det bara små förändringar som kräver lite resurser. Men ibland kan det krävas så mycket att en ny hemsida enligt konstens alla regler är på sin plats.

En helt ny hemsida enligt konstens alla regler

Om er hemsida är bristfällig på för många sätt. Då kan det vara en bra investering att först låta oss bygga en helt ny omfattande hemsida åt er praktik. Med avancerad webbdesign för tandläkare bygger vi hemsidor som levererar nya patienter.

Istället för att först bara lägga till en blogg om det saknas kan det vara värt att utveckla en ny hemsida. Då använder vi bara de resurser som krävs för att er hemsida ska ranka överst i Google på er marknad.

En fullt optimerad hemsida med en rad olika uppmaningar till handling levererar resultat. En ny hemsida som rankar överst i Google med hög konverteringsgrad.

Oftast krävs det bara en liten investering för stora resultat. Värdefulla förändringar för tandläkare som vill ha en snabbt växande praktik. Med vår sökords optimering rankar hemsidor som vi utvecklar högt i Googles sökmotor.

Vi erbjuder en rad tjänster som ökar konverteringsgraden från besökare till patient med bokad tid. Läs mer om vår tjänst email marknadsföring.

 

Shares
Share This

Dela det här!

Dela det här inlägget med dina vänner!