Email kampanj för tandläkare

Uppmana besökare att prenumerera på ert nyhetsbrev

Email kampanj för tandläkare erbjuds besökare innan de lämnar er hemsida. Precis när besökaren är på väg att lämna er hemsida dyker ett pop-up fönster  upp. Med en liten belöning lockar fönstret besökaren att lämna sitt förnamn och email.

Information som lämnas för att prenumerera på praktikens nyhetsbrev. Detta är en tjänst som vi lägger upp och sköter åt våra kunder.

Med varje ny prenumerant växer er email lista. En lista som hela tiden växer och med tiden kan bli en av praktikens mest värdefulla egendomar.

Med automatiserad email marknadsföring är nu besökaren på god väg att bli en ny patient för praktiken.

Email marknadsföring för tandläkare

Email kampanj för tandläkare bygger på ett nyhetsbrev som levereras till prenumeranter varje månad eller kvartal. När en ny prenumerant lämnar sin personliga information läggs de i er primära grupp med en uppsättning förskrivna mail. De kommer levereras som personliga med personens förnamn.

Sedan börjar email marknadsföring för tandläkare med en grupp förskrivna email. Dessa skickas till prenumeranterna i en förutbestämd ordning. Och enligt en bestämd tidsintervall.

Personliga relevanta email

De är personliga och adresseras med prenumerantens förnamn. Beroende på vilka email som prenumeranten öppnar och läser triggas systemet.

Öppnar prenumeranten ett email om tandimplantat till exempel. Om de också klickar på en länk som tar dom till en sida om tandimplantat på er hemsida.

Då flyttas de till en ny grupp med förskrivna email som alla handlar om tandimplantat. Systemet reagerar på prenumerantens handlingar.

Om patienten vidare inte öppnar de 3 första mailen om tandimplantat. Då kan systemet skicka ett speciellt mail med ett erbjudande som historiskt alla öppnar.

Oändlig email kampanj för tandläkare

Ett väl utvecklat system som bygger på en applikation från företaget Mailchimp. De är ledande på marknaden med en rad olika verktyg som ger oändliga möjligheter.

Det bästa med deras tjänster är att de är näst intill helt automatiserade. Systemet levererar olika uppsättningar av mail i en förutbestämd ordning.

Baserat på mottagarens handlingar kan specifika mail skickas utöver den uppsatt ordningsföljden.

Eller så flyttas prenumeranten till en helt ny grupp med förskrivna email. Allt beroende på mottagarens handlingar.

Hemligheten till systemets framgång är att det kan se in i mottagarnas email konton. Beroende på prenumerantens handlingar reagerar systemet som triggas att utföra olika förutbestämda ändringar.

Email kampanj för tandläkare är en av de mest effektiva applikationerna för en praktik.

Automaticerad för att hela tiden skicka de mest relevanta uppsättningarna email. Systemet är otroligt resultatorienterat där varje email har samma målsättning.

Att konvertera prenumeranter till nya patienter.

Email kampanj för tandläkare med ett nyhetsbrev

Det månatliga nyhetsbrevet som vi bygger är fullt av uppmaningar till handling:

  • Från nyhetsbrevet kan de följa praktikens sociala medier med ett knapptryck.
  • Prenumeranten kan klicka på knappen till sidan på er hemsida där man kan lista sig på er praktik.
  • De kan klicka på knappen till sidan med er tidsbokning online.
  • Senaste månadens inlägg på bloggen visas i nyhetsbrevet som de kan klicka på för att läsa.
  • Ett specialerbjudande för praktikens prenumeranter kan visas i nyhetsbrevet.

Nyhetsbrevet skickas varje månad eller kvartal. Beroende på vad de klickar på i nyhetsbrevet påverkas systemet för att hela tiden skicka mail fån den mest relevanta uppsättningen mail.

Det kan ändra vilka uppsättningar av mail som prenumeranten får fortsättningsvis.

Email kampanj för tandläkare med artificiell intelligens

Så fortsätter systemet att reagera för att hela tiden skicka relevanta mail. Med artificiell intelligens skickas personliga mail tills prenumeranten bokar en tid.

Eller så listar de sig på er praktik online. Vilket de kan lockas att göra med ett speciellt erbjudande för prenumeranter.

Systemet fortsätter att skicka de mest relevanta mailen till varje enskild prenumerant. Utifrån en rad olika uppsättningar email.

Systemet skickar mail  med tillräckligt mellanrum för att inte vara för påträngande.

Email kampanj för tandläkare som fortsätter tills prenumeranten listar sig på er praktik. Eller bokar en tid online.

Kampanjen fortsätter i all oändlighet. Men den kan avbrytas av prenumeranten när som helst med ett knapptryck synligt mot slutet av varje mail.

Läs mer på sidan email marknadsföring för tandläkare.

Anlita oss om du vill ha hjälp att ranka överst i Google.