Avancerade hemsidor för tandläkare

Vi utvecklar omfattande avancerade hemsidor för tandläkare med en blogg. En typisk svensk hemsida för en tandläkarpraktik innehåller 10-15 sidor utan en blogg.

En sådan hemsida har svårt att ranka även för de vanligaste sökorden. Den har definitivt svårt att hamna i Googles 3-pack för tandläkare + stad. De som premieras i Googles sökmotor.

Ännu mer så vid mobila sökningar på tandläkare + stad. På mobiler är det extra viktigt att vara en av praktikerna i Googles 3-pack. Då behöver de bara klicka för att ringa upp en av praktikerna i Googles 3-pack.

Vi lär dig ranka överst i Google.

Tandläkare + stad är den vanligaste Google sökningen

Er praktik behöver verkligen ranka blnd de 3 överst i Googles 3-pack för tandläkare + stad. Annars går era avancerade hemsidor för tandläkare miste om en hel del besökare.

Det positiva för praktiker som inte rankar bland de tre översta för tandläkare + stad. Även om det är den vanligaste sökningen.

Så är faktiskt tandläkare + stad en lite bråkdel av alla olika Google sökningar blivande patienter använder.

Google rankar de tre hemsidorna för tandläkare + stad som har många sidor med bra SEO för tandläkare. Det är inte helt enkelt att ranka topp 3 lokalt i Googles 3-pack.

Google anser att företag som tandläkarpraktiker behöver 50+ sidor och inlägg för att vara relevanta. Det kan låta mycket men det är det inte med avancerade hemsidor för tandläkare som har en blogg.

Tandläkare + stad bara en bråkdel av de sökord blivande patienter använder.

Om din praktik inte rankar överst i Google sökningar för tandläkare +stad. Det är inte så viktigt för om du följer våra råd och tekniker. För då kommer er hemsida ranka i Googles 3-pack för tandläkare + stad.

Det är bara att ha lite tålamod så kommer er praktik helst ranka överst i Googles 3-pack.

Även om tandläkare + stad bara är en bråkdel av alla Google sökningar inom tandvård vill man inte bortse den vanligaste Google sökningen. Den är vanligast så naturligtvis vill alla med hemsidor för tandläkare vara en av dessa 3 för lokala sökningar.

Avancerade hemsidor för tandläkare utan en blogg

Om din praktiks hemsida inte har en blogg då går ni automatiskt miste om en massa trafik. Avancerade hemsidor för tandläkare med en blogg får i genomsnitt 55% mer trafik än avancerade hemsidor för tandläkare utan en blogg.

Praktiker som vi utvecklar hemsidor för med en blogg. De upplever en ökning av besökare som är bra mycket högre än genomsnittet 55%. Närmare 100% efter vi har fått publicera blogginlägg för tandläkare på deras blogg.

En hemsida utan en blogg är statisk och består bara av sidor. Den uppdateras sällan och Google får inget nytt material att indexera. En hemsida med en blogg består av sidor och inlägg. Blogginlägg för tandläkare har en tendens att ranka högre än sidor.

Avancerade hemsidor för tandläkare utan en blogg

De brukar innehålla som exempel fölljande sidor:

 • Startsida
 • Tidsbokning
 • Akut tandvård
 • Frågor och svar
 • Lista dig hos oss
 • Personalen
 • Jobba hos oss
 • Integritetsavtal med GDPR
 • om oss

Dessutom innehåller de en sida för varje av praktikens viktigaste tjänster:

 • Undersökning
 • Rengöring av tänderna hos tandhygenist
 • Lagning av kariesskadade tänder
 • Keramiska inlägg, onlays och kronor
 • Tandimplantat
 • Rotbehandling
 • Borttagning av visdomstand
 • Tandvårdsrädsla
 • Bildtagning
 • Tandblekning

Det blir tillsammans 19 sidor som om de är sökordsoptimerade korrekt med bra SEO för tandläkare.

Då rankar en sådan sida med så pass många sidor rätt ok vid 19 olika Google sökningar.

Google anser att företag som tandläkarpraktiker bör ha 50+ sidor och inlägg

Men enligt Google bör en hemsida för företag som er praktik bör ha minst 50+ sidor och inlägg.

Google menar att avancerade hemsidor för tandläkare bör ha över 50 sidor fyllda av uppdaterad information till sina besökare.. När en praktiks hemsida når över 50 sidor och inlägg innehåller den tillräckligt mycket information för att ri Googles ögon vara relevant.

Google rankar dessa mer omfattande avancerade hemsidor för tandläkare högre vid Google sökningar.

Långt bättre än exemplet med de 19 nämnda sidorna här ovanför. Varje sida som är sökordsoptimerad med rätt SEO för tandläkare rankar bra för dessa sökord vid Google sökningar.

Praktiker som inte har en blogg har låg synlighet. De rankar bara för de 19 olika sidorna i exemplet med specifikt valda sökord. Med bra SEO för tandläkare på varje sida får de en del besökare.

Men deras synlighet och närvaro vid Google sökningar är bara på de 19 olika platserna i Google.

Med en blogg rankar din hemsida för nya sökordsfraser med varje nytt blogginlägg för tandläkare som publiceras.

Om ni anlitar oss för att på årsbasis publicera ett nytt blogginlägg i veckan. Då kommer er blogg bestå av mer än 50 inlägg om ett år.

Tänk er hur många av de vanligaste sökordsfraserna ni skulle ranka för då.

Avancerade hemsidor för tandläkare med en blogg

Praktiker med en blogg innehåller som exempel de 19 sidorna nämnda ovanför. Men med en blogg har inte hemsidan bara sidor.

Den innehåller ett obegränsat antal blogginlägg eller inlägg som de oftast kallas som lever i bloggen.

Varje inlägg som publiceras på bloggen rankar för ytterligare en ny sökordsfras med rätt SEO för tandläkare.

Google vill att man regelbundet uppdaterar hemsidor med nya inlägg och mer information enligt en kalender.

Då vet de hur regelbundet er hemsida uppdateras historiskt . Detta hjälper er praktik att med regelbunden uppdatering visa Google vad som komma skall

Detta rankar avancerade hemsidor för tandläkare lite bättre lite tidigare än de lokala konkurrenterna.

Blogginlägg för tandläkare

Vi publicerar 2-4 inlägg i månaden åt våra kunder på årsbasis. Alla avancerade hemsidor för tandläkare borde ha en blogg. Om er praktik inte har en blogg. Tänk på alla besökare er praktiks hemsida går miste om.

Ta till exempel sidan tandimplantat som ingick i sidorna här ovan. Det rankar naturligtvis för tandimplantat i Googles sökmotor. Med rätt sökordsoptimering eller rätt SEO för tandläkare kan den ranka ganska bra.

Till den dagen då en konkurrerande lokal praktik lägger till en blogg på sin hemsida. Blivande patienter gör en rad andra sökningar som är relaterade till tandimplantat.

Men bara ett fåtal söker enbart på ordet tandimplantat vid Google sökningar. Vi människor är mycket mer komplexa än så.

Alla andra sökordskombinationer rankar en statisk hemsida utan en blogg inte för eller på sin höjd dåligt.

Den är optimerad för att ranka bara för ordet tandimplantat. Den rankar troligen inte heller överst för ordet tandimplantat vid lokala Google sökningar.

Den får svårt att hävda sig mot avancerade hemsidor för tandläkare med en blogg. Om vi börjar publicera blogginlägg på er hemsida. Då lovar vi att er hemsida varje månad får ett ökat antal besökare.

Anlita oss för att publicera blogginlägg för tandläkare

Med en blogg kan praktiker anlita oss för regelbunden publicering av blogginlägg för tandläkare. Er hemsida uppdateras varje eller varannan vecka med ny information som Google indexerar.

Varje nytt blogginlägg rankar för en av de vanligaste sökordsfraserna som används i Google sökningar.

Om vi fortsätter med exemplet tandimplantat finns det över 20 olika vanligt använda kombinationer av sökordsfraser. Över 20 stycken som innehåller ordet tandimplantat. Lika många till som bara använder ordet implantat.

Med en blogg kan vi publicera alla dessa inlägg som gör att er praktik med tiden kommer att ranka överst i Google.

Er praktik kommer att med vår hjälp ranka överst för de olika sökordskombinationerna. Det är med rätt SEO för tandläkare vi gör det möjligt.

En hemsida med så mycket information inom ämnet implantat ses snart som en auktoritet inom tandimplantat.

När det sker premieras ni helt gratis av Googles sökmotor som belönar er för ytterligare rankingar som en auktoritet bör få.

Google ser all den samlade informationen avancerade hemsidor för tandläkare har publicerat för sina besökare.

Ingenting går obemärkt förbi Google som nu rankar er hemsida på både första platsen och andra platsen för olika sökordskombinationer.

Bli en auktoritet på tandimplantat

Då börjar Google låta er ranka för de två översta alternativen vid Google sökningar. Överst med inlägget som rankar för de exakta sökorden som användes vid sökningen.

Näst överst för sidan tandimplantat om den är välskriven med rätt SEO för tandläkare. 71% klickar på det översta alternativet och 11% på det andra alternativet.

Då får ni 82% av besökarna som gör en sådan Google sökning. Hemsidor med bra SEO för tandläkare belönas rikligt av Googles sökmotor.

Vi vet vilka alla de vanligaste Google sökningarna är som används av blivande patienter. Med en blogg kan vi hjälpa er dominera marknaden totalt inom ert upptagninsoråde.

Sökorden tandimplantat + närliggande stad

Dessutom kan vi med exemplet tandimplantat ranka er överst på närliggande marknader. Med titeln ”tandimplantat + närliggande stad eller stad” där sökningen i slutet är er stad.

När ni rankar överst för närliggande städer kommer vissa patienter faktiskt att välja er praktik. Med all information som dessa blivande patienter läst på er hemsida skapas en känsla.

En känsla av att er praktik är bättre än de andra på tandimplantat. Det finns blivande patienter som är redo att åka den extra sträckan för det bästa arbetet.

Tandimplantat är en investering för livet. Då kan man tänka sig att åka till en närliggande stad. för den bästa tandläkaren.

Det tar bara lite extra körtid för att få tandimplantat från er som anses vara den bästa praktiken. Bäst när det gäller tandimplantat.

Avancerade hemsidor för tandläkare ska ha en blogg

Det finns en rad anledningar varför er praktik behöver en blogg. Blivande patienter börjar som besökare på er hemsida. Men de blir sällan patienter med en bokad tid efter första besöket.

Som alla inom branschen vet är det svårt att få patienter att byta från en praktik till en annan. Med en blogg full av inlägg hamnar de hamna på eran hemsida för en rad olika sökordsfraser.

En ökad synlighet är väldigt viktig för upprepade besök av blivande patienter. När de om igen möts av er praktiks sidor och inlägg. Då börjar namnet sjunka in.

När det väl är dags att byta praktik är er praktik deras första val. Efter all exponering i Google vore det konstigt om de inte valde er praktik.

Varje blogginlägg för praktiker rankar avancerade hemsidor för tandläkare med ytterligare en ny sökordsfras. Om ni anlitar oss för att publicera blogginlägg på er praktiks hemsida en gång i veckan.

Då rankar er praktik för 4 ytterligare sökordsfraser varje månad. Eftersom vi erbjuder blogginlägg för tandläkare på årsbasis blir det 50 nya inlägg på ett år.

Då rankar er praktik troligast högst upp i Google sökningar för mer än 70 av de vanligaste sökordsfraserna. Då räknar vi med att er hemsida har 20 sidor utöver de 50 publicerade inläggen.

De sökordsfraser som är mest relevanta vid Google sökningar. Nu börjar ni ranka för alla de vanligaste sökordskombinationerna.

Med så mycket material på hemsidan börjar Google ranka er för olika kombinationer av ord som ni inte aktivt valt själva.

Blogginlägg för tandläkare en bestående investering

När vi publicerar blogginlägg för er praktik ökar antalet besökare varje månad. Varje nytt inlägg fortsätter månad efter månad leverera ett specifikt antal nya besökare.

När er blogg fylls med nya inlägg ökar synligheten och närvaton kraftigt i Googles sökmotor. Det är den mest bestående investering avancerade hemsidor för tandläkare kan genomgå.

Varje nytt sökordsoptimerat inlägg med rätt SEO för tandläkare fortsätter leverera besökare till er hemsida. Månad efter månad och år efter år.

Statistik om avancerade hemsidor för tandläkare

70% av alla Google sökningar som görs dagligen världen över. De har aldrig tidigare gjorts förut. Visst låter det osannolikt och jag förstår om ni blir tveksamma.

Men det är Googles egen statistik som visar hur komplexa vi människor är. Hur olika vi söker för att få fram samma information. När 70% av varje dags sökningar inte har gjorts förut.

Då förstår ni vilket brett nät ni måste kasta för att fånga upp alla besökare i Google sökningar.

Besökare på er hemsida kommer enligt följande statistik:

 • 71% av alla som gör Google sökningar klickar på det översta alternativet.
 • 11% klickar på alternativ 2 näst överst.
 • Följande 18% klickar på de övriga tusentals resultaten. Men mest på något annat alternativ på första sidan.

Den här statistiken är exakt för i stort sett alla olika branscher. Varje företag försöker därför med en blogg öka synligheten vid Google sökningar.

Men eftersom 71% av alla som gör Google sökningar klickar på det översta alternativet.

Då är det knappt lönt att ranka i Google om man inte har som aspiration att ranka överst vid olika Google sökningar.

Avancerade hemsidor för tandläkare måste ranka överst i Google sökningar

Då måste avancerade hemsidor för tandläkare ranka överst med sina sidor och inlägg. Det räcker inte att ranka för 19 olika sidor som vi använde i exemplet ovan.

För att avancerade hemsidor för tandläkare ska få mycket besökare. Då måste de ranka överst i Google för en rad olika sökordsfraser.

Vi vet vilka alla de vanligaste sökordsfraserna är. Vi vet också hur många nya besökare avancerade hemsidor för tandläkare får varje månad.

Nästan exakt hur många besökare de får när de rankar överst för en viss rad olika sökordskombinationer.

När en hemsida börjar ranka överst för de olika sökordfraserna som är de vanligaste sökordskombinationerna. Då ökar antalet besökare plötsligt exponentiellt.

Vår målsättning är att ranka våra kunder överst för varje nytt blogginlägg vi publicerar. Med exakt rätt sökordsoptimering blir den målsättningen enklare med varje nytt blogginlägg.

Vi kan SEO för tandläkare. Släpp lös våra kunskaper på er hemsida så levererar vi besökarna till era avancerade hemsidor för tandläkare.

Hur hög konverteringsgrad har avancerade hemsidor för tandläkare?

När du rankar överst i en rad olika Google sökningar lokalt. Då klickar 71% på er översta ranking. När ni nu får en massa trafik från olika Google sökningar.

Då gäller det att alla sidor och inlägg har en hög konverteringsgrad. Konverteringen från besökare till patient med en bokad tid blir helt plötsligt mycket viktig för att ta tillvara på all trafik.

Detta är något som enkelt går att mäta för varje sida och inlägg på våra kunders avancerade hemsidor för tandläkare. Med hjälp av Google Analytics får vi fram all den informationen.

Uppmaningar till handling på avancerade hemsidor för tandläkare

För att avancerade hemsidor för tandläkare ska ha en hög konverteringsgrad. Då krävs en rad olika uppmaningar till handling eller CTA (call-to-action). Dessa krävs på hemsidans samtliga sidor och inlägg.

Som vi nämnde tidigare vet alla inom branschen hur svårt det är att få patienter att byta till en ny praktik. Just därför är det viktigt att er hemsida har en hög synlighet i lokala Google sökningar.

Det krävs nästan alltid mer än ett besök på avancerade hemsidor för tandläkare med en bra webbdesign. Först efter ett flertalet besök tar besökaren kanske beslutet att boka en tid online. Eller listar sig på er praktik på sidan med det aktuella formuläret.

Det gäller att ha tålamod när man med små och stora uppmaningar till handling får besökarna att genomföra någon som en bra start.

Varje uppmaning till handling som genomförs vare sig den är liten eller stor. Den tar besökaen ett steg närmare att bli patient på er praktik med en bokad tid.

Konverteringsgraden kan ofta höjas genom att erbjuda små belöningar. En för varje uppmaning till handling som genomförs av besökaren.

Olika uppmaningar till handling

Här nedan ser du en rad olika uppmaningar till handling. Dessa finns på alla avancerade hemsidor för tandläkare som vi har utvecklat. Samtliga med webbdesign som engagerar besökarna.

Uppmaningar till handling på hemsidor som vi har utvecklat och som ökar konverteringsgraden:

 • Besökaren kan på 3 ställen på varje sida dela den på sociala medier. Det här är ett kraftfullt verktyg. Fler än 50% av besökares vänner är lokala inom samma upptagningsområde.
 • Varje sida uppmanar besökarna att med ett knapptryck följa praktikens olika sociala konton. Framför allt Facebbok, Twitter och LinkedIn.
 • Längst ner på varje sida har vi knappar för olika uppmaningar till handling. Den kanske viktigaste tar besökaren till tidsbokning online.
 • En annan knapp tar besökaren till sidan där de kan lista sig online på er praktik.
 • I huvudmenyn kan nuvarande patienter klicka för att lämna en Google recension.
 • Vi har upptäckt att avsluta med ett kontaktformulät på varje sida. Det ökar antalet besökare avsevärt som tar kontakt med personalen på praktiken. Ett viktigt steg fram till att konverterars till patienter.
 • Mot slutet av varje sida en gång/session dyker ett pop-upp fönster upp. Fönstret ber besökaren mot en liten belöning att prenumerera på praktikens nyhetsbrev. Allt som krävs är deras förnamn och email adress. Samtidigt godkänner dom att praktiken skickar mail utöver nyhetsbrevet ur marknadsföringssyfte.

Den sista uppmaningen är ett sista försök till ytterligare en uppmaning till handling. Får vi bara deras förnamn och email då kommer dom troligen bli patienter.

Med artificiell intelligens börjar er email marknadsföring som är helt automaticerad och upplagd av oss. Vi sköter även ert månatliga nyhetsbrev.

Läs mer i inlägget Email kampanj för tandläkare.

Uppdatering av existerande kunders kontouppgifter

Varje patient som är färdig i behandlingsrummet går sedan till receptionen. I taket på behandlingsrummet har en tavla gett viktig information till patienterna.

Tavlan förklarar under behandlingen hur viktig roll praktikens patienter har för ökad synlighet i Googles sökmotoroch sociala medier.

De två viktigaste sakerna vi vill uppnå är att de i receptionen kopplar sitt Facebook konto till er applikation för sociala medier på en surfplatta. Det tar mindre än en minut.

Nummer två är att samtliga patienters kontouppgifter uppdateras med deras primära email adress. Sedan samlas de i en email lista för nuvarande patienter.

Samma dag som besöket skedde skickas det automatiskt ut ett mail som tackar för besöket. Patienten uppmanas att omedelbart nästa dag kontakta praktiken om de har några känningar kvar.

Samla Google recensioner dagligen med hjälp av tavlan i taket

Detta viktiga som mail et vill uppnå är en Google recension från patienten. Mailet förklarar sedan att ingenting är viktigare för praktiken än recensionerna de får från sina nöjda patienter.

Genom att klicka på en bifogad länk i mailet kan patienten med ett klick ta sig fram för att lämna en Google recension om er praktik.

Patienten tackas i mailet i förväg för att de lämnat en recension. Ingenting är viktigare för en praktik 2019 än praktikers Google recensioner.

Vill du ranka överst i Googles 3-pack? Se bara till att samla mer recensioner dagligen.

Tavlan i taket på behandlingsrummet ber patienten koppla sitt Facebook konto

Med vår tavla i taket på ert behandlingsrum erbjuds patienten 3 månaders gratis förebyggande tandvård.

Allt de behöver göra är att koppla sitt Facebook konto till vår applikation i receptionen.

Det tar mindre än en minut på en surfplatta för att sedan dela praktikens alla inlägg dagligen på Facebook med alla sina släkt och vänner på Facebook.

Över 50% är i genomsnitt lokala användare bland deras vänner på Facebook. Det betyder att för varje patient som hjälper praktiken med den lilla gesten.

Varje kopplat Facebook konto har mellan 150-300 lokala användare som ser flera av praktikens inlägg dagligen.

Och de ses som vore de en rekommendation från patienten som kopplade sitt Facebook konto.

Tavlan i taket ber patienterna följa er Facebook sida och andra sociala konton

I taket kan du under behandlingen se att det hålls tävlingar bland de som följer praktikens Facebook sida. De uppmanas även att följa praktiken på Twitter, Instagram och LinkedIn.

Men det är med flera inlägg dagligen på er Facebook sida som er praktik kommer med stormsteg nå alla lokala användares konton med regelbundenhet.

Allt er praktik behöver göra är sätta upp vår informerande tavla i taket och börja koppla patienters Facebook konton till applikationen Social Pilot.

Avancerade hemsidor för tandläkare enligt konstens alla regler

Om er hemsida inte innehåller dessa uppmaningar till handling. Eller inte är sökordsoptimerade korrekt med SEO för tandläkare. Eller den kanske bara saknar en blogg,

Då står vi inför valet att optimera er nuvarande hemsida. Eller med avancerad webbdesign bygga en helt ny hemsida som bättre representerar er praktik.

Våra avancerade hemsidor rankar högt för olika Google sökningar med rätt SEO för tandläkare. I många fall kostar det inte mycket mer att få en helt ny sida som fräschar upp patienternas uppfattning om praktiken.

Gamla hemsidor kan vara tidskrävande att sökordsoptimera med rätt SEO för tandläkare

Optimering av en gammal hemsida kan ofta vara en så pass stor uppgift att en helt ny hemsida är det bästa valet.

Eftersom Min Sociala Praktik bara utvecklar hemsidor för tandläkare. Det har gjort oss till en auktoritet på detta område.

Vi utvecklar ofta hellre nya avancerade hemsidor för tandläkare med webbdesign som engagerar. Till samma pris som om vi uppdaterade er gamla hemsida.

Alla sidor och inlägg är sökordsoptimerade med rätt SEO för tandläkare.

En hemsida utvecklad av oss visas lika bra på mobiler, surfplattor, laptops och stationära datorer.

Kontakta oss för att omgående få en offert:

 • Den visar hur mycket vi tror en optimering av er nuvarande hemsida skulle kosta.
 • Samtidigt visar vi exempel på hemsidor för tandläkare som vi kan utveckla åt er praktik.
 • Om ni bara är intesserade av blogginlägg för tandläkare får ni ett pris för det också.

Vad ni än väljer erbjuder vi även en rad olika andra tjänster. Om ni väljer att vi bygger en helt ny hemsida åt er till exempel så har vi även värdtjänster.

I samarbete med världens största webbhotell erbjuder vi dessa värdtjänster:

 • 30 dagars backup
 • Support på svenska dygnet runt
 • Genomsökning och borttagning av skadlig kod dagligen.
 • Blixtsnabba hemsidor för tandläkare.
 • SSL certifikat som är ett bankcertifikat som krypterar hela er hemsida.

Du kan läsa mer om våra olika tjänster i huvudmenyn under tjänster.