SEO för tandläkare

En av våra viktigaste tjänster är SEO för tandläkare. SEO står för search engine optimization. På svenska heter det sökordsoptimering. Det är en av våra viktigaste tjänster och det vi är absolut bäst på.

SEO för tandläkare kan vi kanske bättre än något annat svenskt företag. Min Sociala Praktik arbetar bara med tandläkare och deras praktikers närvaro på internet.

Vi hjälper dig ranka överst i Google.

SEO för tandläkare är sökordsoptimering för att ranka överst i olika Google sökningar. Vår främsta styrka är blogginlägg för tandläkare. Med passion rankar vi våra kunders praktiker överst i Googles sökmotor.

Vår målsättning är att ranka hemsidor med SEO för tandläkare överst i Google sökningar. Vi är inte nöjda förrän alla sidor och inlägg rankar överst i lokala Google sökningar.

Vi brinner för att utveckla och sökordsoptimera omfattande hemsidor med SEO för tandläkare.  En statisk hemsida med 10-12 sidor utan en blogg rankar inte överst i Google sökningar.

Den har svårt att ranka bland de topp 3 i Googles 3-pack som premieras i deras sökmotor för tandläkare + stad. Idag när fler än 50% av alla Google sökningar görs med mobiler.

Då är det av största vikt att vara en av dessa 3 praktiker. Det är den vanligaste sökningen i Google för allt inom tandvård.

Alla hemsidor med SEO för tandläkare behöver en blogg

Vi rankar er överst i Google med en blogg som uppdateras regelbundet. Det är vad vi behöver för att ranka alla våra kunders hemsidor överst i lokala Google sökningar. Den har mycket större möjlighet att ingå i Googles 3-pack.

Men om du tror att det bara handlar om att ranka överst eller bland de topp 3 för tandläkare + stad lokalt. Då har du helt fel.

70% av alla sökningar som görs världen över dagligen i Google har aldrig gjorts förut. Detta gäller även för lokala sökningar inom tandvård.

Tandläkare + stad är bara en bråkdel av alla Google sökningar. Sökningar som görs av personer som funderar på att byta tandläkare.

Ranka överst i Google för en rad olika sökningar

71% som gör Google sökningar klickar på det översta alternativet. 11% på det andra alternativet. 18% klickar främst på de andra alternativen som är på första sidan i Google.

Med den statistiken ser du hur bra Google är på att leverera rätt svar på världens alla olika sökningar. Du ser också hur viktigt det är att ranka överst i Google. Med SEO för tandläkare rankar vi din praktik överst för lokala Google sökningar.

Google är rättvis när de rankar företag överst för olika sökningar som görs i deras sökmotor. Den hemsida som har mest information som är relevant till sökningen.

SEO innebär sökordsoptimering av hemsidans alla sidor och inlägg. Den hemsidan med bäst SEO för tandläkare. Den rankar överst i Google för de specifika sökorden som användes.

För att få många besökare till din hemsida från olika Google sökningar. Då måste din praktik ranka överst i Google för lokala sökningar.

För att din praktik ska ranka överst för en rad olika Google sökningar. Då måste praktiken leverera material som förtjänar att ranka överst i lokala sökningar.

Det finns en rad olika kombinationer av sökord som är vanligast inom tandvård. För att ranka överst för alla dessa i lokala sökningar krävs en omfattande hemsida.

Vi utvecklar bara omfattande hemsidor för tandläkare

Praktiker som anlitar våra tjänster för att utveckla omfattande hemsidor för tandläkare. Antingen för att sökordsoptimera er nuvarande hemsida.

Eller för att bygga en helt ny hemsida som oftast är det bästa alternativet. Om er praktik idag har en statisk hemsida utan en blogg och bara ett fåtal sidor.

Då är det bättre att låta oss bygga en helt ny omfattande hemsida åt er praktik. En hemsida med målsättningen att ranka överst i Google för lokala sökningar.

SEO för tandläkare är sökordsoptimering av hemsidor

Vi sökordsoptimerar er hemsidas sidor och inläggen på er blogg med SEO. Då börjar vi med att utvärdera konkurrerande hemsidor för tandläkare inom samma upptagningsområde.

Praktiker som anlitar oss för att utveckla och leverera en omfattande hemsida. En hemsida som rankar överst  för alla de vanligaste lokala Google sökningarna.

Vi utgår från en lista på de vanligaste sökordskombinationerna för lokala Google sökningar. Med SEO för tandläkare sökordsoptimerar vi alla sidor och inlägg på er hemsida.

Vi avsätter den tid som krävs med SEO för tandläkare. varje sida och inlägg ska ranka högre än era konkurrerande praktiker. När vi uppnått det resulatet fortsätter vi att utveckla sidor som sökordsoptimeras.

Vår SEO är klar när alla era sidor och inlägg rankar överst i Google. Med andra ord före alla era konkurrerande praktiker. Då fortsätter vi utveckla sidor som rankar överst lokalt för alla de vanligaste sökordkombinationerna.

SEO för tandläkare med en blogg

SEO utan en blogg går miste om minst 50% av besökarna eller mer i olika lokala Google sökningar. När vi är klara med er hemsidas sidor börjar vi regelbundet publicera inlägg på er blogg.

Alla hemsidor med SEO för hemsidor som är byggda enligt konstens alla regler har en blogg. Det är där de flesta av era besökare kommer från på hemsidor för tandläkare som vi har utvecklat.

En hemsida med en blogg består av sidor och inläggen finns på bloggen. Inlägg rankar lättare överst för olika Google sökningar. Men en blogg måste först ha en stadig grund som består av era sidor på hemsidan.

När grunden är lagd drar inlägg nytta av den övriga informationen på er hemsida olika sidor. Om vi tar tandimplantat som exempel som är vår favorit att totalt dominera marknaden för.

Dominera er marknad för tandimplantat med SEO för tandläkare

Vi föredrar att utveckla hemsidor med SEO för tandläkare som erbjuder tandimplantat. Personer som är intresserade av tandimplantat söker inte bara på tandimplantat + stad.

Det finns en rad kombinationer av sökord som innehåller ordet tandimplantat eller implantat. Er nya hemsida om ni anlitar våra tjänster med SEO för tandläkare. Den har en specifik sida för varje tjänst er praktik erbjuder.

En av dessa sidorna rankar självklart för ordet tandimplantat. Det är nu vi kan beskriva vikten av att hemsidor med SEO för tandläkare ska ha en blogg.

Patienter som är på marknaden för tandimplantat gör en rad olika sökningar. De använder olika sökordskombinationer som bland annat innehåller ordet tandimplantat.

En blogg är ditt främsta verktyg för att få de viktigaste patienterna

Med vår SEO och en blogg rankar varje nytt inlägg för en kombination av sökord. Med andra ord kan vi publicera en rad olika inlägg med information om tandimplantat.

Varje inlägg rankar med SEO för tandläkare för en ny kombination av sökord. Samtliga innehåller ordet tandimplantat.

Tandimplantat är en stor investering vid många fall. Blivande patienter som är på marknaden för att investera i tandimplantat. Dessa patienter söker ofta efter mycket information som förklarar själva processen.

Men med tanke på att det är en stor investering för den blivande patienten. Därför söker de ofta mer information om vilken tandläkare som är bäst. Vilken tandläkare ska jag gå till för att utföra implantatoperationer?

Dessa patienter har ett stort värde för den praktik de väljer och har ofta besökt mer än er hemsida. Med SEO för tandläkare har ni anlitat oss för att publicera nya inlägg regelbundet på er blogg.

Tandimplantat är en investering för resten av livet. Då vill man göra ett kvalificerat beslut och anlita rätt praktik. Man vill till och med välja den specifika tandläkare som gör det bästa jobbet.

Med SEO för tandläkare kan vi stänga ute era konkurrenter från marknaden tandimplantat

Våra blogginlägg kan med SEO för tandläkare näst intill stänga ute alla era konkurrenter.

När dessa blivande patienter, som är viktiga för er praktik, gör Google sökningar. Då kan vi nästan helt och hållet stänga ute alla era konkurrenter.

Med en rad olika inlägg kan vi med varje inlägg ranka er praktik för en ny sökordskombination. Varje inlägg om tandimplantat rankar för en ny kombination av nyckelord. En kombination som innehåller ordet tandimplantat eller implantat.

Med våra applikationer och erfarenhet av att mäta antalet sökningar på olika sökordskombinationer. Kombinationer som innehåller ordet tandimplantat.

För varje nytt inlägg som rankar överst för en sökordskombination med ordet tandimplantat. Antalet inlägg om tandimplantat gör det lättare och lättare att ranka nya kombinationer överst.

Google rankar den praktiken med högst auktoritet inom tandimplantat överst i olika sökningar

Efter ett tag börjar Google ranka er sida som bara rankar för ordet tandimplantat på andra plats. Vi har från början lagt ner mycket tid på sidan som bara rankar för ordet tandimplantat.

Varje inlägg som nu rankar överst för en sökordskombination med ordet tandimplantat. Den rankar överst tillsammans med huvudsidan tandimplantat på andra plats.

71% klickar på det översta alternativet. 11% på det andra alternativet. 18% fördelas sedan bland övriga praktiker och Wikipedia sidor för sökordskombinationer innehållande ordet tandimplantat.

När vi med en rad inlägg på bloggen levererat all tänkbar information om tandimplantat. Då ser Google er som en auktoritet inom tandimplantat.

När ni med SEO för tandläkare på er hemsida når statusen auktoritet för tandimplantat. Då börjar Google ranka er för ytterligare kombinationer som innehåller ordet tandimplantat. Trots att vi inte publicerat ett inlägg för att ranka för den kombinationen.

Google sökningar med ordet tandimplantat för sidans besökare

När ni har uppnått statusen auktoritet i Googles ögon gör era besökare också det. För varje Google sökning med en sökordskombination som innehåller ordet tandimplantat. Den rankar er praktik överst för med rätt SEO för tandläkare. Och som auktoritet i Googles ögon även på andra plats.

Detsamma händer för besökare som är på marknaden för tandimplantat. Med varje ny sökning rankar ni överst med relevant information för de olika sökordskombinationerna.

Om en blivande patient väljer en annan praktik än er. Då finns det andra anledningar som vi inte rår över. Med all information om tandimplantat på er hemsida. Då väljer även nöjda patienter från andra praktiker er praktik för att utföra tandimplantat.

Domänauktoritet och sidauktoritet

Vi kan naturligtvis göra samma sak vad gäller tandblekning. En hemsida har en domänauktoritet och en sidoauktoritet. Skalan är från 1-100. Den stiger allt eftersom nya blogginlägg publiceras för de vanligaste sökordskombinationerna.

Desto mer omfattande er hemsida blir så stiger dessa två värdena. Med en högre domänauktoritet blir vårt jobb lättare. Desto högre domänauktoritet. Desto lättare rankar era sidor och inlägg överst för olika Google sökningar.

I början krävs SEO för tandläkare med långa omfattande inlägg. De måste vara omfattande för att ranka överst i Google sökningar. När er domänauktoritet stiger tar Google för givet era sidor och inlägg har hög substans. Det krävs mindre arbete för våra bloggare när er domänauktoritet stiger.

Blogginlägg för tandläkare är en investering som år efter år fortsätter leverera besökare. Varje inlägg levererar en exakt mängd varje månad.

Vad händer om vi plötsligt rankar tvåa för en tidigare första plats?

Om inte vi har upptäckt det vilket vi troligen har med våra applikationer. Rankar ni plötsligt tvåa har vi applikationer som känner av det.

Vi informeras om möjligheten att ranka överst för en sida eller inlägg som är på andra plats. När det händer undersöker vi varför vi tappade första platsen.

När vi vet varför kan vi ofta gå in och lägga till lite mer material med substans för att ta tillbaka första platsen. SEO för tandläkare eller några länkar från andra hemsidor till det specifika inlägget.

Den viktigaste rankingfaktorn är länkar till era sidor och inlägg. Med 2-3 länkar från sidor med lite högre auktoritet tar vi tillbaka första platsen.

Eftersom 71% av alla som gör Google sökningar klickar på det översta alternativet. Då är det viktigt att ha applikationer som berättar när en sida eller ett inlägg rankar på andra plats.

SEO för tandläkare med de rätta sökordskombinationerna

SEO för tandläkare är våra bloggare experter på. Vi känner inte till någon konkurrent som är bättre på att ranka tandläkare överst i Google. Vi kan alla de olika sökordskombinationerna.

Tandläkare + stad är förvisso vanligast använd. Men den levererar bara en bråkdel av alla de andra sökordskombinationerna för tandläkare.

Vi föredrar att arbeta med hemsidor för tandläkare som är kopplade till Praktikertjänst. Era begränsade hemsidor skriker efter en omfattande kompletterande hemsida.

En hemsida som vi har utvecklat enligt konstens alla regler. Eftersom hemsidor för tandläkare behöver en blogg som det regelbundet publiceras nya inlägg på.

Anlita vår tjänst blogginlägg för tandläkare för rabatt på en helt ny hemsida

Blogginlägg för tandläkare är det vi är bäst på och det är en tjänst som vi erbjuder på årsbasis. Vi föredrar kunder som vi har en pågående relation med ett lösenord loggar in på alla våra kunders hemsidor.

Vi ger våra kunder en helhetslösning som är mer än bara hemsidor för tandläkare.

Detta är några av våra tjänster:

 • Webbdesign
 • Värdtjänster med 30 dagars backup
 • Sökordsoptimering
 • Blogginlägg
 • Sociala medier
 • Recensioner
 • Support dygnet runt 7 dagar i veckan
 • Blixtsnabba hemsidor
 • Email marknadsföring
 • Sökmotorregistrering
 • Säkerhet för hemsidor
 • Genomsökning och borttagning av skadlig kod dagligen
 • SSL certifikat (bankcertifikat som krypterar hela sidan)

Vi erbjuder och sköter allt åt våra kunder. Vårt fokus ligger på att leverera en helhetslösning för tandläkare. Vi sköter nästan allt på internet åt praktiker som är våra kunder.

En kontaktperson som inte är tandläkare

Vi anser att en tandläkares tid är för dyrbar för den kontakt vi behöver ha med våra kunder. I linje med Praktikertjänst sköter vi allt som går att sköta utan praktikens inblandning.

Det vi behöver göra tillsammans med praktiken. Det ansvaret vilar på en kontaktperson som inte är tandläkare. Helst vill vi ha en kontaktperson som har högst ansvar för praktikens reception.

Sociala medier och recensioner

Det är framför allt sociala medier för tandläkare och att samla recensioner dagligen som vi behöver dela ansvaret för. Den kontaktpersonen bör vara samma person som har högst ansvar för receptionen.

Anlita oss för att regelbundet publicera blogginlägg med SEO för tandläkare

Om ni är tandläkare med en hemsida för er praktik. Då kan ni anlita våra tjänster att publicera blogginlägg för tandläkare med SEO för tandläkare.

Vår målsättning är alltid att leverera inlägg som rankar överst vid Google sökningar.

Välkommen till Min Sociala Praktik med en rad olika tjänster.